Nyheter / kunngjøringer

  • Kart- og oppmålingsteknisk arealplanlegging

    Av hensyn til kapasitet har vi sluttet å påta oss totalansvar for planprosesser, men bistår fortsatt med den tekniske siden av arealplanlegging, slik som utarbeiding av plankart, prosjektering av veier og andre terrenginngrep, samt oppmålingsteknisk prosjektering.

    Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon

    11.03.2024 09:43

Flere nyheter