Byggsøk ute av drift

Byggsøk, Direktoratet for byggkvalitet sitt verktøy for utarbeiding av søknader etter Plan- og bygningsloven, er ute av drift. Areal & Plan as bruker Byggsøk for utarbeiding av søknader for våre kunder. Pga. problemene vil pågående byggesøknader bli forsinket til minimum midten av neste uke (uke 39).

15.09.2015 08:39