Reguleringsplan Åkvik næringsområde vedtatt

Reguleringsplan Åkvik næringsområde vedtatt

Reguleringsplan for Åkvik næringsområde ble vedtatt av Aure kommunestyre den 17. juni 2022.

Se plandokumenter

20.06.2022 09:38