Reguleringsplanarbeid Hamnaholmen - Hemnskjela i Snillfjord

Reguleringsplanarbeid Hamnaholmen - Hemnskjela i Snillfjord

Reguleringsplanarbeid er startet på gnr. 4, bnr. 16, 33, 42, 113 og 160 i Snillfjord. Hensikten er å legge tilrette for småbåtanlegg, utvidelse av to hyttetomter og etablering av to nye hyttetomter. Merknader og spørsmål kan rettes til Areal & Plan as innen 30. august 2016.

Se varslingsbrev  Se planområde  Se oversiktskart (12 MB) 

11.07.2016 12:30