Reguleringsplan Hamnaholmen vedtatt

Reguleringsplan Hamnaholmen vedtatt

Reguleringsplan for Hamnaholmen ble vedtatt av Snillfjord kommunestyre den 15. februar 2017.

Se reguleringsplan    

Se reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse

Se oversiktskart

16.02.2017 12:21