Reguleringsplanarbeid Vingvågen i Snillfjord

Reguleringsplanarbeid Vingvågen i Snillfjord

I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 54, bnr. 2 i Snillfjord. Hensikten er å legge til rette for campingplass med tilhørende infrastruktur. Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, innen 20. mai 2018.

Se varslingsbrev og planområde

15.03.2018 13:00