Reguleringsplan Artvågen vedtatt

Reguleringsplan Artvågen vedtatt

Reguleringsplan for Artvågen ble vedtatt av Aure kommunestyre 26. mars 2019.

Se plandokumenter

03.04.2019 14:40