Reguleringsplanarbeid Kalkberget v/ Gåsvatn i Rindal

Reguleringsplanarbeid Kalkberget v/ Gåsvatn i Rindal

Gjeldende reguleringsplan for Kalkberget ved Gåsvatn i Rindal er under omregulering. Hensikten er å legge til rette for utvidelse av kalksteinsbruddet.

Merknader til planarbeidet kan rettes til Areal & Plan as innen 31. januar 2016.

Se varslingsbrev  Se planområde  Se oversiktskart (16 MB)

09.12.2015 14:16