Reguleringsplanarbeid Klakklia boligområde, Kyrksæterøra i Heim

Reguleringsplanarbeid Klakklia boligområde, Kyrksæterøra i Heim

I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 101, bnr. 679 i Heim. Hensikten er å legge til rette for utvidelse av Bugen boligområde.

Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 15.04.2020.

Se oppstartvarsel

04.03.2020 10:31