Reguleringsplanarbeid Åkvik næringsområde

Reguleringsplanarbeid Åkvik næringsområde

I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 69, bnr. 4 og 12 i Aure. Hensikten er å legge til rette for lager og verksted for grunnarbeidsentreprenør Jens Gridsvåg AS. Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 33, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 92867138 innen 31.12.2021.

Se oppstartvarsel

16.11.2021 15:35