Reguleringsplanarbeid Gangåslia masseuttak i Aure

Reguleringsplanarbeid Gangåslia masseuttak i Aure

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeid ved Gangåslia masseuttak, gnr. 55, bnr. 6 i Aure. Hensikten er å legge til rette for videre drift av eksisterende masseuttak. Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 10. desember 2017. 

Se varslingsbrev     Se planområde     Se oversiktskart

23.10.2017 10:36