Reguleringsplanarbeid Kråksundet boligfelt

Reguleringsplanarbeid Kråksundet boligfelt

I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 209, bnr. 1 i Aure. Hensikten er å legge til rette for utbygging av ca. 10 nye eneboliger med nødvendig infrastruktur. Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 30.10.2020.

Se oppstartvarsel

07.09.2020 08:31