Reguleringsplanarbeid Sørbukta, Rottøya i Aure

Reguleringsplanarbeid Sørbukta, Rottøya i Aure

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeid ved Strand, gnr. 5, bnr. 3 i Aure.  Hensikten er å legge til rette for småbåthavn og naust. Oppdragsgiver er grunneier Vegard Torset. Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 1. februar 2018.

Se planområde og oppstartvarsel

29.11.2017 14:01