Reguleringsplan Borvika småbåtanlegg i Aure vedtatt

Reguleringsplan Borvika småbåtanlegg i Aure vedtatt

Reguleringsplan for Borvika Småbåtanlegg ble vedtatt av Aure kommunestyre 23. juni 2020.

Se plandokumenter

24.06.2020 07:39